news ดีมั้ย รับเยียวยาตามทะเบียนบ้าน

news ดีมั้ย รับเยียวยาตามทะเบียนบ้าน

สภาผู้แทนราษฎรนครนครเป็นผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรีและพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่ามารเห็นด้วยกับมาตรการทั้งสี่ของรัฐบาล บรรเทาผลกระทบจากคลื่นลูกที่สองของโรคระบาด

1. ตามใบแจ้งหนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึง 64 มีนาคม ครัวเรือนใช้ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน และ 90 หน่วยแรกใช้งานได้ฟรี ลดค่าไฟนาน 2 เดือน

2. ลดค่าน้ำ 10% ตามใบกำกับภาษี นาน 2 เดือน เฉพาะอาคารที่พักอาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 64

3. ลดค่าใช้จ่ายทางอินเทอร์เน็ต

ปรับปรุงความเร็วอินเทอร์เน็ตที่บ้านและมือถือเพื่อรองรับการทำงานที่บ้านหรือที่ทำงานที่บ้าน เตรียมสนับสนุนแอปพลิเคชั่น “หมอชนา” ดาวน์โหลดฟรี 3 เดือน เตรียมดำเนินมาตรการ

4. เพิ่มสิทธิ์ 1 ล้านสิทธิ์และเปิดให้ลงทะเบียนปลายเดือนมกราคม

คุณเทพไทย เสริมว่า ค่ารักษาพยาบาล 3,500 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน โดยส่วนตัวแล้วอยากจัดการการรักษา 3 เดือนเหมือนโครงการ เราจะไม่ทิ้งกัน แต่การเยียวยาของรัฐบาลยังไม่ชัดเจน

คู่มือผู้ใช้หรือเว็บไซต์ใหม่ เราจะทิ้งมันไว้โดยการลงทะเบียนในแอพหรือใช้ฐานข้อมูลเก่าในโครงการเมื่อมันพังครั้งแรก? เพราะวิธีนี้มีจุดอ่อนและปัญหามากมาย คนจนได้รับผลกระทบจริง ๆ ไม่ได้รับการรักษา

แต่บางครอบครัวก็หายไปจากคนจำนวนมาก ดังนั้นฉันหวังว่ารัฐบาลจะทบทวนมาตรการแก้ไข

ได้รับการยืนยันแล้วว่าความคิดเริ่มต้นคือการกรอกทะเบียนราษฎร์ของแต่ละครัวเรือนตามจำนวนทะเบียนบ้าน กระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทุกครอบครัวมีนักบำบัด

ความยุติธรรมของคนไทยทุกคนไม่ได้เสื่อมโทรมลง ยกเว้นสมาชิกในครอบครัวของพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับเงินเดือนประจำจากทางราชการ

เมื่อจำนวนครัวเรือนลดลง ส่วนที่เหลืออีก 20 ล้านครัวเรือนที่ไม่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐ และมีเพียง 15 ล้านครัวเรือนเท่านั้น

งบประมาณประหยัดเวลาในการรักษาและรักษาทุกคนได้อย่างรวดเร็ว

รัฐบาลต้องมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือและมาตรการแก้ไขเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *