จุดธูป 36 ดอก กลางแจ้ง ทำแล้วชีวิตพลิก ดีขึ้นทันตาเห็น.

จุดธูป 36 ดอก กลางแจ้ง ทำแล้วชีวิตพลิก ดีขึ้นทันตาเห็น.

จุดธูป 36 ดอก กลางแจ้ง ทำแล้วชีวิตพลิก ดีขึ้นทันตาเห็น.

กลับมาพบกันอีกครั้งกับการจุดธูป 36 ดอกปักกลางแจ้ง เรื่องนี้หลายคนทำมานัดต่อนัดและประสบความสำเร็จ สามารถแก้ไขสิ่งที่ตัวเองได้พลาดพลั้งทำผิดไปได้ บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่มองไม่เห็น แต่เป็นสิ่งที่ทำแล้วจิตใจสงบสุข ทำแล้วรู้สึกหมดห่วงและรู้สึกโล่งใจ เพื่อนๆสามารถทำได้ทุกข์ทั้งที่เริ่มรู้สึกว่าจิตใจเราไม่เป็นสุข

ซึ่งในวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับและวิธีการพูด ในการจุดธูป 36 ดอกปักกลางแจ้ง ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง จะต้องพูดขอขมาอะไรบ้าง

เกริ่นก่อนเลยว่า โดยปกติแล้วคนเราเกิดมามีเจ้ากร รมนายเวรที่แตกต่างกันออกไป หลายคนคงเคยสงสัยกับตัวเองว่า เวลาทำอะไรก็แล้วแต่จะรู้สึกติดขัดไปหมด รู้สึกว่าการเงินไม่คล่องตัวฝืดเคืองติดขัดไปทุกเรื่อง

สิ่งเหล่านั้นนั่นเป็นเพราะว่าเกิดจากกร รมเก่า เราไม่เคยที่จะสวดมนต์ภาวนาอย่างถูกต้องให้กับเจ้ากร รมนายเวรเลย เราควรที่จะขอขมากร รมทั้งในอดีตและในปัจจุบันชาติที่เคยได้ล่วงเกินหรือสิ่งที่เราเคยบนบานศาลกล่าวแล้วไม่ได้ทำ
ต่างคนต่างมุมมอง ใครไม่สบายใจแนะนำขอให้ทำ โดยเราสามารถขอขมาได้ที่หน้าพระพุทธรูปให้หันไปทางทิศตะวันออก และควรทำก่อนเวลาเที่ยง รอจนกว่าธูปจะหมด หากธูปติดเป็นไฟ ถือว่าไม่ผ่าน

ดังนั้นแล้วควรรออีก 6 เดือนแล้วค่อยเริ่มทำใหม่อีก 1 รอบ

การจุดธูปนั้นเราจะใช้ทั้งหมด 36 ดอก ซึ่งมีความหมายถึงไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น โดยประกอบไปด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิทั้ง 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมดเป็น 36 ชั้น และควรมีดอกบัวอีก 1 กำ เมื่อเราไหว้เสร็จก็เอาไปถวายแก่ศาลพระภูมิหรือพระบูชาในบ้านก็ได้

เมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วก็สามารถสวดขอขมาได้ดังต่อไปนี้

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวา

รัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต หากข้าพเจ้า (บอกชื่อตัวเอง)

จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากร รม นายเวร จะด้วย กายวาจา ใจก็ดี ขอได้โปรด อโหสิกร รมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว

ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้น ไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจาก สัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี)หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้าง กร รมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดี อโหสิกร รมให้ ในทุก ชาติ ทุกภพขอให้ข้าพเจ้า

พ้นจากคำพูดของปวงชน ของเจ้ากร รมนายเวรขอให้พ้นนร ก ภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ และนอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถทำได้โดยจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของเงินที่ติดขัดจนกลายเป็น หนี้สินได้ด้วยเช่นกันอย่างมากสำหรับคนที่รู้สึกทำอะไรแล้วรู้สึกฝืดเคืองไปเสียหมดโดยสิ่งที่จะต้องทำนั่นก็คือ

การตั้งสมาธิและธูป 16 ดอกที่จะต้องจุดกลางแจ้งโดยสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

ท่อง นะโม 3จบ จากนั้นตั้งจิตอธิษฐานเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ และเทพยดาที่คุ้มครองที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในที่นี้ รวมถึงพระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนเจ้ากร รมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ชะตาทุกชาติที่เคยผูกพันมาขอให้รับรู้ รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาบ คำเเช่งที่มีการทั้งในอดีตและปัจจุบันหลังจากนั้นก็พูดว่า

ข้าพเจ้า(บอกชื่อกับนามสกุล) ขอขมากร รม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกร รม วจีกร รม มโนกร รม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากร รมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดว งชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิกร รมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำพูดที่ให้แกข้าพเจ้า หรือคำใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองคืมหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถอะ และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศิลในธรรมเข้ามาช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถา ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

ขออนุโมทนาบุญของข้าพเจ้า แก่ทุกสรรพสิ่ง ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่เบียดเบียนกันด้วยเทอญ สาธุ

หลังจากนั้น ก็ให้เราบอกบุญบทสวดนี้ ให้แก่ญาติทั้งหลายของตนเอง เพื่อนฝูง เพื่อที่จะได้บุญกันต่อไป หลังจากนั้น ให้นั่งสมาธิ เอาเท่าที่ตนเองไหว

เรียบเรียงโดย :

Leave a Reply

Your email address will not be published.