โอโห้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นทุกชนิดรับปีใหม่

โอโห้ ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นทุกชนิดรับปีใหม่

ราคาน้ำมันวันนี้ 4 ม.ค. 65 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR ในกลุ่มบริษัท ปตท. และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E 85 ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 5 ม.ค. 65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เบนซิน 95 : 39.16 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : 31.75 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 31.48 บาทต่อลิตร

E20 : 30.24 บาทต่อลิตร

E85 : 24.14 บาทต่อลิตร

ดีเซล : 29.04 บาทต่อลิตร

B20 : 29.04 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

Leave a Reply

Your email address will not be published.